Chính sách bảo mật

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG (Terms of use)

Công ty TNHH Mua sắm tại nhà Lotte Đất Việt (sau đây gọi là Lotte DatViet Homeshopping) sở hữu và duy trì trang Website www.lottedatviet.vn (sau đây gọi là Website) như một trang mua sắm trực tuyến cung cấp dịch vụ cho khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn là các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham khảo và mua sắm (sau đây gọi là Bạn).

Khi sử dụng Website này và bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào tại đây (gọi sau đây gọi là Dịch vụ) có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. Ngoài ra khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của Lotte DatViet Homeshopping, Bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm.

Lotte DatViet Homeshopping có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho Bạn. Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại www.lottedatviet.vn vào bất cứ khi nào.

Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của Lotte DatViet Homeshopping.

1. Sử dụng hợp pháp

Bạn phải chấp nhận rằng Bạn sẽ không được phép có bất cứ hành vi nào vi phạm các điều cấm sau đây: đăng ký thông tin không đúng sự thật khi đăng ký Thành viên; vi phạm quy định sử dụng của Website; sử dụng tài khoản và mật khẩu vào mục đích bất chính hoặc cho người thứ ba sử dụng; một thành viên đăng ký nhiều tài khoản để sử dụng; có hành vi vi phạm pháp luật, gây tổn hại người khác thông qua Website; gây mất uy tín hoặc làm tổn hại đến việc kinh doanh của Lotte DatViet Homeshopping; đăng thông tin vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam và các nước khác.

2. Sự tuân thủ

Lotte DatViet Homeshopping có quyền hợp pháp yêu cầu Bạn tuân thủ những Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng Website.

Nếu xác định được Bạn vi phạm những điều khoản và điều kiện này, Lotte DatViet Homeshopping có thể đơn phương chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc: (1) Sử dụng Dịch vụ; (2) Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ; (3) Truy cập Website này.

Lotte DatViet Homeshopping cũng có quyền thông báo các hoạt động này bị nghi ngờ vi phạm qui định với cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba. Lotte DatViet Homeshopping cũng có thể hợp tác với với cơ quan pháp luật để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động vi phạm pháp theo quy định. Nếu Bạn muốn thông báo bất kỳ hành động vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ support@lottedatviet.vn.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả hình ảnh, biểu tượng, và tất cả các nội dung khác (gọi tắt là Nội dung) tại Website này thuộc sở hữu của Lotte DatViet Homeshopping. Lotte DatViet Homeshopping cho phép Bạn xem, tải về và in Nội dung khi:

• Bạn chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không phải cho mục đích thương mại.

• Bạn không sao chép, xuất bản hoặc sử dụng lại Nội dung.

• Bạn không chỉnh sửa Nội dung.

• Bạn không di chuyển bất kỳ bản quyền, thương hiệu và các Nội dung độc quyền khác trên Website.

4. Tuyên bố từ chối bảo đảm

Website này và các Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. Lotte DatViet Homeshopping không bảo đảm rằng Website hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc virus cũng như chắc chắn về kết quả đạt được sau khi sử dụng Website, Dịch vụ.

Bạn cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, Lotte DatViet Homeshopping sẽ nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

5. Giới hạn trách nhiệm

Lotte DatViet Homeshopping sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, giao diện của nhà cung cấp; Website; trang thiết bị và dữ liệu của Bạn hoặc dữ liệu khách hàng của Bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp như hacking hay thiết bị của bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Lotte DatViet Homeshopping. Lotte DatViet Homeshopping cũng không chịu trách nhiệm nếu Dịch vụ hoặc Website bị xâm nhập bởi trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại của bên ngoài.

6. Bồi thường

Bạn có nghĩa vụ bồi thường cho Lotte DatViet Homeshopping hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ/bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do Bạn khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:

• Vi phạm các Điều khoản này hoặc các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của Lotte DatViet Homeshopping.

• Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Lotte DatViet Homeshopping.

• Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của Bạn, hoặc nhân viên và đại lý của Bạn gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Lotte DatViet Homeshopping.

• Vi phạm bất cứ quy định/thoả thuận nào tại Chính sách bảo mật.

• Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Lotte DatViet Homeshopping.

7. Chấm dứt sử dụng

Lotte DatViet Homeshopping có quyền chấm dứt việc truy cập của Bạn vào Website và việc sử dụng Dịch vụ bất kỳ khi nào tuỳ thuộc vào sự xem xét, quyết định duy nhất của Lotte DatViet Homeshopping căn cứ trên nhu cầu, tình hình kinh doanh cụ thể của Lotte DatViet Homeshopping. Sự chấm dứt này sẽ được thông báo trước cho Bạn bằng văn bản hoặc email. Lotte DatViet Homeshopping sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào với Bạn và bên thứ ba về hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan tới việc chấm dứt này.

8. Chính sách bảo mật

Tất cả những thông tin nhập vào Website này được áp dụng theo Chính sách bảo mật của Lotte DatViet Homeshopping.

9. Điều khoản loại trừ

Lotte DatViet Homeshopping sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ chậm trễ hoặc gián đoạn vì những lý do chiến tranh, đình công, thiên tai, hỏa hoạn, gián đoạn thông tin liên lạc, điện nước, dịch vụ cung cấp đường truyền Internet, sự tác động của bên thứ ba hoặc các sự cố khác ngoài khả năng kiểm soát của Lotte DatViet Homeshopping.

10. Điều khoản chung

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này (một phần hay toàn bộ) hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Website thì quy định nào mới nhất sẽ có giá trị.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT (Privacy Policy)

Công ty TNHH Mua sắm tại nhà Lotte Đất Việt, (sau đây gọi là Lotte DatViet Homeshopping) định ra nguyên tắc bảo mật thông tin riêng tư, nghiêm ngặt. Chính sách bảo mật được trình bày sau đây nhằm diễn giải quy trình lưu giữ, xử lý và bảo mật các thông tin/thông tin cá nhân mà Bạn cung cấp khi sử dụng dịch vụ và giao dịch trên trang web www.lottedatviet.vn (sau đây gọi là Website)

Chính sách có thể được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh tuỳ từng thời điểm, tuỳ thuộc vào sự phát triển của dịch vụ trên Website và sự thay đổi của hệ thống pháp luật liên quan. Vì vậy vui lòng kiểm tra/tham khảo Chính sách này thường xuyên trên website của Lotte DatViet Homeshopping. Việc thay đổi, bổ sung, điều chỉnh sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên Website.

Khi đăng ký Thành viên của Lotte DatViet Homeshopping, Bạn được coi là mặc nhiên chấp nhận Chính sách.

1. Giới hạn của Chính sách bảo mật

Chính sách này bao gồm việc thu thập, lưu giữ, chia sẻ và bảo mật các thông tin có tính chất riêng tư, cá nhân, thông tin chưa được phép tiết lộ của người sử dụng, khách hàng, cá nhân, tổ chức… (sau đây gọi là Bạn) sử dụng Website cũng như các thông tin phát sinh khác trong quá trình giao dịch.

2. Về việc thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập thông tin sẽ được thực hiện bằng cách thu thập, lưu giữ lại thông tin của Bạn khi Bạn đăng ký Thành viên và sử dụng dịch vụ của Lotte DatViet Homeshopping.

Khi Bạn đăng ký sử dụng Website, Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân của Bạn bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, những thông tin liên quan đến việc kinh doanh cùng với những thông tin tài chính. Những thông tin này sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc thanh toán, liên lạc hoặc hỗ trợ giải quyết tranh chấp và kiểm soát rủi ro.

Khi thực hiện giao dịch thanh toán, Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin để liên lạc tùy theo loại giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, username của người trả tiền và/hoặc người nhận hàng, số tiền thanh toán để hoàn thành quá trình giao dịch của Bạn.

Những thông tin được Bạn cung cấp tại đây sẽ được Website sử dụng chỉ cho mục đích thực hiện/triển khai từng loại sản phẩm, dịch vụ, xử lý giao dịch thanh toán… theo yêu cầu của Bạn. Bạn cũng có thể được thông báo về các thông báo định kỳ, giới thiệu dịch vụ mới từ thư thông báo của chúng tôi.

3. Chia sẻ thông tin

Bảo mật thông tin của Bạn là ưu tiên số một, có ý nghĩa thực sự quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ của Website. Chỉ những thông tin sau đây có thể được chia sẻ với những điều kiện nhất định.

Những thông tin cá nhân của Bạn có thể sẽ được chia sẻ cho bên thứ ba trong những trường hợp sau:

• Khi có sự đồng ý chia sẻ thông tin đó của Bạn.

• Khi những thông tin đó được chia sẻ để cung cấp dịch vụ và/hoặc sản phẩm theo yêu cầu của Bạn.

• Khi những thông tin đó cần có để thực hiện kết nối với các công ty, tổ chức đối tác cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ cho Bạn.

• Khi có sự yêu cầu của cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

• Khi những thông tin đó cần cung cấp để thực hiện việc bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của Website, của khách hàng, cá nhân/tổ chức khác có liên quan trong việc trao đổi thông tin để phòng chống gian lận và giảm rủi ro.

• Khi những thông tin đó cần cung cấp để cần đối chiếu hoặc làm rõ thông tin với bên thứ ba để bảo đảm sự chính xác thông tin.

4. An toàn thông tin

Để đảm bảo được bảo mật thông tin, thì an toàn thông tin là điều kiện tiên quyết. Việc bảo mật thông tin của Bạn được thực hiện bằng quá trình truyền thông tin bằng Secure Sockets Layer (SSL). Mọi thông tin nhập vào đều được mã hóa và lưu giữ tập trung và an toàn tại hệ thống máy tính đặt tại Data Center. Nhân viên quản trị thông tin và các nhân viên liên quan chỉ được truy cập có giới hạn và phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định bảo mật. Biện pháp tường lửa và những công nghệ bảo mật thông tin khác sẽ được sử dụng để ngăn chặn các sự xâm nhập trái phép.

Bên cạnh đó Bạn cũng góp phần quan trọng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc lưu giữ an toàn Tên sử dụng và Mật khẩu được cung cấp để truy cập Website. Bạn phải luôn cẩn trọng, ý thức đầy đủ và có trách nhiệm trong việc sử dụng và tiết lộ những thông tin này. Bạn cũng phải mọi chịu trách nhiệm khi có bất kỳ hậu quả gì xảy ra do việc tiết lộ/để lộ thông tin này.

5. Thu thập và thay đổi thông tin cá nhân

Nếu thông tin cá nhân của Bạn có sự thay đổi hoặc nếu Bạn không muốn sử dụng dịch vụ của Website Bạn có thể sửa, cập nhật, xóa thông tin bằng cách truy cập vào Website hoặc liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Lotte DatViet Homeshopping.